●ARTゲーム数上乗せ抽選率(%)
‐準備中(影道最終試練以外)‐
◆ARTゲーム数上乗せ抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
※全設定共通
チャンスリプレイ …… 100.0
左第1停止ベル… 20.00
スイカ …………… 3.03
弱角チェリー……… 10.00
強角チェリー……… 100.0
中段チェリー……… 100.0
チャンス目………… 100.0
7揃い ………… 100.0
ハズレ…………… 100.0

▼当選時のARTゲーム数選択率
▽チャンスリプレイ成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 75.00 75.00 75.00
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.05 0.05 0.05
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.05 0.05 0.05
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.39
+10G … 75.00 75.00 74.61
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.02 0.02 0.02
+331G… 0.02 0.02 0.02
+333G… 0.05 0.05 0.05

▽左第1停止ベル成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 88.53 88.53 88.53
+20G … 7.81 7.81 7.81
+30G … 1.95 1.95 1.95
+50G … 0.98 0.98 0.98
+100G… 0.49 0.49 0.49
+200G… 0.12 0.12 0.12
+300G… 0.06 0.06 0.06
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.06 0.06 0.06
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.24
+10G … 88.53 88.53 88.28
+20G … 7.81 7.81 7.81
+30G … 1.95 1.95 1.95
+50G … 0.98 0.98 0.98
+100G… 0.49 0.49 0.49
+200G… 0.12 0.12 0.12
+300G… 0.03 0.03 0.03
+331G… 0.03 0.03 0.03
+333G… 0.06 0.06 0.06

▽スイカ成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 45.16 45.16 45.16
+50G … 32.26 32.26 32.26
+100G… 19.35 19.35 19.35
+200G… 1.61 1.61 1.61
+300G… 0.81 0.81 0.81
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.81 0.81 0.81
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 45.16 45.16 45.16
+50G … 32.26 32.26 32.26
+100G… 19.35 19.35 19.35
+200G… 1.61 1.61 1.61
+300G… 0.40 0.40 0.40
+331G… 0.40 0.40 0.40
+333G… 0.81 0.81 0.81

▽弱角チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 73.63 73.63 73.63
+20G … 11.72 11.72 11.72
+30G … 7.81 7.81 7.81
+50G … 3.91 3.91 3.91
+100G… 1.95 1.95 1.95
+200G… 0.49 0.49 0.49
+300G… 0.24 0.24 0.24
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.24 0.24 0.24
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 3.91
+10G … 73.63 73.63 69.73
+20G … 11.72 11.72 11.72
+30G … 7.81 7.81 7.81
+50G … 3.91 3.91 3.91
+100G… 1.95 1.95 1.95
+200G… 0.49 0.49 0.49
+300G… 0.12 0.12 0.12
+331G… 0.12 0.12 0.12
+333G… 0.24 0.24 0.24

▽強角チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 75.00 75.00 75.00
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.05 0.05 0.05
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.05 0.05 0.05
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.39
+10G … 75.00 75.00 74.61
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.02 0.02 0.02
+331G… 0.02 0.02 0.02
+333G… 0.05 0.05 0.05

▽中段チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… 50.00 50.00 50.00
+200G… 25.00 25.00 25.00
+300G… 12.50 12.50 12.50
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 12.50 12.50 12.50
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… 50.00 50.00 50.00
+200G… 25.00 25.00 25.00
+300G… 6.25 6.25 6.25
+331G… 6.25 6.25 6.25
+333G… 12.50 12.50 12.50

▽チャンス目成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 75.00 75.00 75.00
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.05 0.05 0.05
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.05 0.05 0.05
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.39
+10G … 75.00 75.00 74.61
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.02 0.02 0.02
+331G… 0.02 0.02 0.02
+333G… 0.05 0.05 0.05

▽7揃い成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… ーーーー ーーーー ーーーー
+200G… 75.00 75.00 75.00
+300G… 12.50 12.50 12.50
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 12.50 12.50 12.50
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… ーーーー ーーーー ーーーー
+200G… 75.00 75.00 75.00
+300G… 6.25 6.25 6.25
+331G… 6.25 6.25 6.25
+333G… 12.50 12.50 12.50

▽ハズレ成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 75.00 75.00 75.00
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.05 0.05 0.05
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.05 0.05 0.05
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.39
+10G … 75.00 75.00 74.61
+20G … 13.87 13.87 13.87
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.10 0.10 0.10
+300G… 0.02 0.02 0.02
+331G… 0.02 0.02 0.02
+333G… 0.05 0.05 0.05

※チャンピオンラッシュ突入確定時のART準備状態中も上記抽選率が参照される。

●ARTゲーム数上乗せ抽選率(%)
‐準備中(影道最終試練中)‐
◆ARTゲーム数上乗せ抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
※全設定共通
昇格リプレイ …… 100.0
チャンスリプレイ …… 100.0
左第1停止ベル… 100.0
中第1停止ベル… 100.0
右第1停止ベル… 100.0
共通ベル ……… 100.0
スイカ …………… 100.0
弱角チェリー……… 100.0
強角チェリー……… 100.0
中段チェリー……… 100.0
チャンス目………… 100.0
7揃い ………… 100.0
ハズレ…………… 100.0

▼当選時のARTゲーム数選択率
▽昇格リプレイ成立時
※全設定共通
+5G…… 99.98
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … ーーーー
+50G … ーーーー
+100G… 0.012
+200G… 0.003
+300G… 0.003

▽チャンスリプレイ成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … 75.00
+30G … 16.41
+50G … 6.25
+100G… 1.56
+200G… 0.39
+300G… 0.39

▽左第1停止ベル成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … 80.32
+20G … 12.50
+30G … 6.25
+50G … 0.78
+100G… 0.10
+200G… 0.02
+300G… 0.02

▽中第1停止ベル成立時
※全設定共通
+5G…… 86.29
+10G … 12.50
+20G … 0.78
+30G … 0.39
+50G … 0.02
+100G… 0.01
+200G… 0.002
+300G… 0.002

▽右第1停止ベル成立時
※全設定共通
+5G…… 86.29
+10G … 12.50
+20G … 0.78
+30G … 0.39
+50G … 0.02
+100G… 0.01
+200G… 0.002
+300G… 0.002

▽共通ベル成立時
※全設定共通
+5G…… 75.00
+10G … 21.03
+20G … 3.13
+30G … 0.78
+50G … 0.05
+100G… 0.01
+200G… 0.003
+300G… 0.003

▽スイカ成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … 90.00
+50G … 9.02
+100G… 0.78
+200G… 0.10
+300G… 0.10

▽弱角チェリー成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … 75.00
+20G … 17.48
+30G … 6.25
+50G … 0.78
+100G… 0.39
+200G… 0.05
+300G… 0.05

▽強角チェリー成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … 75.00
+30G … 16.41
+50G … 6.25
+100G… 1.56
+200G… 0.39
+300G… 0.39

▽中段チェリー成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … ーーーー
+50G … ーーーー
+100G… ーーーー
+200G… 50.00
+300G… 50.00

▽チャンス目成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … 75.00
+30G … 16.41
+50G … 6.25
+100G… 1.56
+200G… 0.39
+300G… 0.39

▽7揃い成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … ーーーー
+50G … ーーーー
+100G… ーーーー
+200G… ーーーー
+300G… 100.0

▽ハズレ成立時
※全設定共通
+5G…… ーーーー
+10G … ーーーー
+20G … 75.00
+30G … 16.41
+50G … 6.25
+100G… 1.56
+200G… 0.39
+300G… 0.39

●ARTゲーム数上乗せ抽選率(%)
‐ART中(通常状態中)‐
◆ARTゲーム数上乗せ抽選当選率
◇抽選契機役別当選率
※全設定共通
チャンスリプレイ …… 0.39
スイカ …………… 3.00
弱角チェリー……… 10.07
強角チェリー……… 100.0
中段チェリー……… 100.0
チャンス目………… 100.0
ハズレ…………… 100.0

▼当選時のARTゲーム数選択率
▽チャンスリプレイ成立時
※全設定共通
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … ーーーー
+50G … ーーーー
+100G… 100.0
+200G… ーーーー
+300G… ーーーー
+331G… ーーーー
+333G… ーーーー

▽スイカ成立時
※全設定共通
+10G … ーーーー
+20G … ーーーー
+30G … 41.59
+50G … 35.09
+100G… 23.31
+200G… ーーーー
+300G… ーーーー
+331G… ーーーー
+333G… ーーーー

▽弱角チェリー成立時
※全設定共通
+10G … 71.85
+20G … 10.18
+30G … 8.85
+50G … 4.67
+100G… 4.45
+200G… ーーーー
+300G… ーーーー
+331G… ーーーー
+333G… ーーーー

▽強角チェリー成立時
※全設定共通
+10G … 73.90
+20G … 13.28
+30G … 7.52
+50G … 3.21
+100G… 2.08
+200G… ーーーー
+300G… ーーーー
+331G… ーーーー
+333G… ーーーー

▽中段チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… 50.00 50.00 50.00
+200G… 25.00 25.00 25.00
+300G… 12.50 12.50 12.50
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 12.50 12.50 12.50
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… 50.00 50.00 50.00
+200G… 25.00 25.00 25.00
+300G… 6.25 6.25 6.25
+331G… 6.25 6.25 6.25
+333G… 12.50 12.50 12.50

▽チャンス目成立時
※全設定共通
+10G … 73.90
+20G … 13.28
+30G … 7.52
+50G … 3.21
+100G… 2.08
+200G… ーーーー
+300G… ーーーー
+331G… ーーーー
+333G… ーーーー

▽ハズレ成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 75.00 75.00 75.00
+20G … 13.67 13.67 13.67
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.20 0.20 0.20
+300G… 0.10 0.10 0.10
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.10 0.10 0.10
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.39
+10G … 75.00 75.00 74.61
+20G … 13.67 13.67 13.67
+30G … 6.25 6.25 6.25
+50G … 3.13 3.13 3.13
+100G… 1.56 1.56 1.56
+200G… 0.20 0.20 0.20
+300G… 0.05 0.05 0.05
+331G… 0.05 0.05 0.05
+333G… 0.10 0.10 0.10

※中段チェリー以外成立時にロングフリーズが発生した場合は+100G以上のARTゲーム数上乗せが確定する他に激闘モード突入も確定する。

●激闘モード突入抽選率(%)
◆激闘モード突入抽選当選率
◇抽選契機役別期待度
チャンスリプレイ …… 25.04
スイカ …………… 0.49
弱角チェリー……… 3.11
強角チェリー……… 25.11
チャンス目………… 25.11

■激闘モード突入確率
□トータル突入確率
設定1 ………… 1/245.6
設定2 ………… 1/244.8
設定3 ………… 1/244.6
設定4 ………… 1/243.7
設定5 ………… 1/243.6
設定6 ………… 1/242.7

●激闘モード継続抽選率(%)
‐ART中(激闘モード中)‐
◆激闘モード状態選択率
◇チャンスリプレイ契機の突入時
※全設定共通
状態A ………… 81.48
状態B ………… 14.57
状態C ………… 3.40
状態D ………… 0.55

◇スイカ契機の突入時
※全設定共通
状態A〜B……… ーーーー
状態C ………… 72.50
状態D ………… 27.50

◇弱角チェリー契機の突入時
※全設定共通
状態A ………… 70.24
状態B ………… 14.05
状態C ………… 11.00
状態D ………… 4.72

◇強角チェリー契機の突入時
※全設定共通
状態A ………… 80.38
状態B ………… 11.30
状態C ………… 6.00
状態D ………… 2.32

◇チャンス目契機の突入時
※全設定共通
状態A ………… 80.38
状態B ………… 11.30
状態C ………… 6.00
状態D ………… 2.32

▼激闘モード継続抽選当選率
▽通常リプレイ成立時(5ゲーム目)
※全設定共通
状態A ………… 1.56
状態B ………… 25.00
状態C ………… 50.00
状態D ………… 75.00

●ARTゲーム数上乗せ抽選率(%)
‐ART中(激闘モード中)‐
◆ARTゲーム数上乗せ抽選当選率
※全設定共通
チャンスリプレイ …… 100.0
左第1停止ベル… 100.0
中第1停止ベル… 100.0
右第1停止ベル… 100.0
共通ベル ……… 100.0
スイカ …………… 100.0
弱角チェリー……… 100.0
強角チェリー……… 100.0
中段チェリー……… 100.0
チャンス目………… 100.0
7揃い ………… 100.0
7揃いフェイク …… 100.0
ハズレ…………… 100.0

▼当選時のARTゲーム数選択率
▽チャンスリプレイ成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … 78.11 78.11 78.11
+30G … 13.28 13.28 13.28
+50G … 6.88 6.88 6.88
+100G… 1.15 1.15 1.15
+200G… 0.29 0.29 0.29
+300G… 0.14 0.14 0.14
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.14 0.14 0.14
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … 78.11 78.11 78.11
+30G … 13.28 13.28 13.28
+50G … 6.88 6.88 6.88
+100G… 1.15 1.15 1.15
+200G… 0.29 0.29 0.29
+300G… 0.07 0.07 0.07
+331G… 0.07 0.07 0.07
+333G… 0.14 0.14 0.14

▽左第1停止ベル成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … 50.00 50.00 50.00
+20G … 35.12 35.12 35.12
+30G … 12.50 12.50 12.50
+50G … 1.56 1.56 1.56
+100G… 0.78 0.78 0.78
+200G… 0.02 0.02 0.02
+300G… 0.006 0.006 0.006
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.006 0.006 0.006
  設定4 設定5 設定6
+10G … 50.00 50.00 50.00
+20G … 35.12 35.12 35.12
+30G … 12.50 12.50 12.50
+50G … 1.56 1.56 1.56
+100G… 0.78 0.78 0.78
+200G… 0.02 0.02 0.02
+300G… 0.003 0.003 0.003
+331G… 0.003 0.003 0.003
+333G… 0.006 0.006 0.006

▽中第1停止ベル成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 95.00 95.00 95.00
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.003 0.003 0.003
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.003 0.003 0.003
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.10
+10G … 95.00 95.00 94.90
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.002 0.002 0.002
+331G… 0.002 0.002 0.002
+333G… 0.003 0.003 0.003

▽右第1停止ベル成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 95.00 95.00 95.00
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.003 0.003 0.003
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.003 0.003 0.003
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.10
+10G … 95.00 95.00 94.90
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.002 0.002 0.002
+331G… 0.002 0.002 0.002
+333G… 0.003 0.003 0.003

▽共通ベル成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 95.00 95.00 95.00
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.003 0.003 0.003
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.003 0.003 0.003
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.10
+10G … 95.00 95.00 94.90
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.002 0.002 0.002
+331G… 0.002 0.002 0.002
+333G… 0.003 0.003 0.003

▽スイカ成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 89.21 89.21 89.21
+50G … 7.08 7.08 7.08
+100G… 2.62 2.62 2.62
+200G… 0.54 0.54 0.54
+300G… 0.27 0.27 0.27
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.27 0.27 0.27
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 89.21 89.21 89.21
+50G … 7.08 7.08 7.08
+100G… 2.62 2.62 2.62
+200G… 0.54 0.54 0.54
+300G… 0.14 0.14 0.14
+331G… 0.14 0.14 0.14
+333G… 0.27 0.27 0.27

▽弱角チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … 89.39 89.39 89.39
+30G … 7.03 7.03 7.03
+50G … 2.05 2.05 2.05
+100G… 0.95 0.95 0.95
+200G… 0.29 0.29 0.29
+300G… 0.14 0.14 0.14
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.14 0.14 0.14
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … 89.39 89.39 89.39
+30G … 7.03 7.03 7.03
+50G … 2.05 2.05 2.05
+100G… 0.95 0.95 0.95
+200G… 0.29 0.29 0.29
+300G… 0.07 0.07 0.07
+331G… 0.07 0.07 0.07
+333G… 0.14 0.14 0.14

▽強角チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.74 0.74 0.74
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.74 0.74 0.74
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.37 0.37 0.37
+331G… 0.37 0.37 0.37
+333G… 0.74 0.74 0.74

▽中段チェリー成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… ーーーー ーーーー ーーーー
+200G… 50.00 50.00 50.00
+300G… 25.00 25.00 25.00
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 25.00 25.00 25.00
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … ーーーー ーーーー ーーーー
+50G … ーーーー ーーーー ーーーー
+100G… ーーーー ーーーー ーーーー
+200G… 50.00 50.00 50.00
+300G… 12.50 12.50 12.50
+331G… 12.50 12.50 12.50
+333G… 25.00 25.00 25.00

▽チャンス目成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.74 0.74 0.74
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.74 0.74 0.74
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.37 0.37 0.37
+331G… 0.37 0.37 0.37
+333G… 0.74 0.74 0.74

▽7揃いフェイク成立時
  設定1 設定2 設定3
+6G…… ーーーー ーーーー ーーーー
+10G … 95.00 95.00 95.00
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.003 0.003 0.003
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.003 0.003 0.003
  設定4 設定5 設定6
+6G…… ーーーー ーーーー 0.10
+10G … 95.00 95.00 94.90
+20G … 3.18 3.18 3.18
+30G … 1.56 1.56 1.56
+50G … 0.20 0.20 0.20
+100G… 0.05 0.05 0.05
+200G… 0.01 0.01 0.01
+300G… 0.002 0.002 0.002
+331G… 0.002 0.002 0.002
+333G… 0.003 0.003 0.003

▽ハズレ成立時
  設定1 設定2 設定3
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.74 0.74 0.74
+331G… ーーーー ーーーー ーーーー
+333G… 0.74 0.74 0.74
  設定4 設定5 設定6
+10G … ーーーー ーーーー ーーーー
+20G … ーーーー ーーーー ーーーー
+30G … 79.54 79.54 79.54
+50G … 11.13 11.13 11.13
+100G… 6.35 6.35 6.35
+200G… 1.49 1.49 1.49
+300G… 0.37 0.37 0.37
+331G… 0.37 0.37 0.37
+333G… 0.74 0.74 0.74[TOPへ]
[カスタマイズ]
©フォレストページ